Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

26 June.2020

Наименование на бенефициента

АЙДИЕС ГЛОБЪЛ ООД

Номер на договора

BG16RFOP002-2.073-1695-C01

 

Сключен договор по ОП ОПИК 2014-2020, процедура за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Последни новини

Всички новини